Classic kitchen vs minimalist kitchen

What style do you prefer? Classic kitchen style or minimalis – the less the better?

kitchen minimalist 2

Picture 1 of 17